KOH-I-NOOR

Ukázka výrobků z firemního katalogu z roku 1899 a 1914; NTM

Příběh tužky

Tužka je dnes zcela obyčejným předmětem, který používají milióny lidí na celém světě ať již na psaní či kreslení, a která má jisté své místo i v dnešním moderním světě. Tužka vždy byla symbolem vzdělanosti, neboť provázela učence a sloužila k zaznamenávání jejich myšlenek a nápadů. Vynález tužky, plněné celistvými tuhami, jako takové je starý více než 400 let, nicméně tužky dnešního typu, plněné grafitovými směsmi, se objevily až zhruba o sto let později. Významnou roli zde hrály České země, neboť se na jihu území nacházely zásoby kvalitního grafitu, které byly později distribuovány do celého světa.

 

Obrazová ochranná známka společnosti L. & C. Hardtmuth s vyobrazením slona patří k nejstarším ochranným známkám světa.
Obrazová ochranná známka společnosti L. & C. Hardtmuth s vyobrazením slona patří k nejstarším ochranným známkám světa; NTM

 

Joseph Hardtmuth

Joseph Hardtmuth (1758 – 1816) byl velice nadaným mužem, který ve své době vynikal nejen v architektuře, ale byl i autorem řady vynálezů. Tím, který jej proslavil do dnešních dnů, je vynález postupu na mísení grafitu a jílu na výrobu tuhy, díky kterému bylo možné tužky vyrábět z dostupných materiálů ve větším množství při zachování stejné kvality. Tato jeho tzv. vídeňská metoda je dodnes používána k výrobě tužek po celém světě. Továrna, kterou Joseph Hardtmuth založil ve Vídni, dospěla k proslulosti až za jeho následovníků a to zejména po přestěhování blíže k ložiskům surovin na jih Čech do Českých Budějovic. Zde továrna pod názvem L. & C. Hardtmuth působila od poloviny 19. století a zažila nebývalý rozkvět.

Ukázka tužky z produkce firmy L. & C. Hardtmuth; NTM

Ukázka výrobků; NTM

Tužka žluté barvy

O další zdokonalení technologie výroby grafitových tuh se postaral vnuk zakladatele Franz Hardtmuth. Jím vylepšené, tzv. „české mlýny“ zpracovávaly surovinu kvalitněji a rychleji a navíc umožňovaly měnit poměr grafitu a jílu a upravovat dobu mletí a tím produkovat různé stupně tvrdosti tuhy. Současně s tím se rozšiřoval i sortiment vyráběného zboží. Byl to právě Franz, který zavedl novou stupnici na označování tvrdosti tužek (měkké tužky byly označeny písmenem B, střední HB, tvrdé H a speciální stenografická gradace písmenem F). Písmeno H značí Hardtmuth, B označuje německý název města České Budějovice, tedy Budweis a F je pak iniciála Franzova jména. Řada zahraničních výrobců později převzala toto značení, nicméně jeho vysvětlení bývá velmi často chybně interpretováno.

Rovněž světově nejproslulejší a nejznámější výrobek firmy je spojen se jménem Franze Hardtmutha. V druhé polovině 80. let 19. století uvedl na trh tehdy zcela netypickou tužku žluté barvy, která dostala jméno po diamantu Koh-i-noor a která si záhy získala světový věhlas a byla synonymem pro kvalitu. Tato grafitová tužka se vyrábí dodnes.

 

Logo KOH-I-NOOR; NTM
Kufřík pro obchodní cestující obsahující produkty továrny L. & C. Hardtmuth; NTM

Kufřík pro obchodní cestující obsahující produkty továrny L. & C. Hardtmuth; NTM

K

Během svého působení získala firma řadu světových ocenění a její výrobky se staly zárukou kvality. Ve 20. století se jméno Koh-i-noor dostalo i do obchodního názvu společnosti, která pod názvem Koh-i-noor Hardtmuth a.s. s novými vlastníky funguje dodnes a pokračuje tak v odkazu rodiny Hardtmuth.

Aplikace slouží k procházení interaktivní výstavy.