MIROSLAV SEDLÁČEK

Miroslav Sedláček (*1950) vynalezl a vyvinul turbínu bez lopatek, která může posunout výrobu elektřiny na potoky s mimořádně malým spádem a průtokem. Po úpravě ji lze využít také v mořském přílivu a odlivu. Všechny tyto „vody“ zatím zůstávají nevyužité. Turbína je patentově chráněna nejen v Evropě, ale také na jiných kontinentech.

Miroslav Sedláček před budovou Stavební fakulty ČVUT v Praze, kde přednáší; Foto Archiv Miroslava Sedláčka

Popis
nejvýznamnějšího
počinu

Malý model bezlopatkové turbíny existuje v každé domácnosti. Až budete vypouštět vodu z vany, povytáhněte zátku na řetízku jen několik milimetrů nad odpadní otvor. Už chvíli poté, co voda začne odtékat, zátka rotuje po vnitřním okraji odpadu a řetízek se vám v prstech protáčí. Na podobném principu funguje Sedláčkova turbína. Ovšem místo zátky rotuje ve vypouštěcím otvoru těleso (rotor) tvaru polokoule. Hřídel rotoru může být zavěšena v horní části turbíny nebo podepřena ve spodní části turbíny a vždy se může vychylovat o několik stupňů všemi směry. Protékající kapalina způsobí, ž se rotor začne koulet a otáčet po vnitřní straně kuželovitého výtoku. Rotor je pevně spojen s hřídelí a generátorem, který vyrábí elektřinu. V reverzní funkci, když je rotor poháněn, turbína funguje jako čerpadlo.

Může také pomocí ozubeného nebo řemenového převodu pohánět různá zařízení. Tým vynálezců ve spolupráci s ČVUT v Praze, Ústavem termomechaniky Akademie věd ČR a společnostmi MECHANIKA a PROTUR postupně ověřoval různé varianty konkrétního uspořádání mikroturbíny. Turbína získala svůj název podle jména hlavního vynálezce „SETUR“ (SEdláčkova TURbína). Několik verzí tohoto hydromotoru bylo vyvinuto pro spády v intervalu od 0,6 do 20 m a průtoky od 4 do 200 l / s. Měření potvrdila, že mechanická účinnost dosahuje 50 až 60%. Nejmenší typ mikroturbíny může vyrobit až 2 kWh elektřiny za den v závislosti na výšce spádu a průtoku. Největší turbína dokáže vyrobit cca 50 kWh denně.

Miroslav Sedláček předvádí princip bezlopatkové trubíny v laboratoři; Foto Archiv Miroslava Sedláčka

Životopis

Doc. Ing. Miroslav Sedláček, CSc. v roce 1976 ukončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze a následně působil jako vysokoškolský učitel ekonomických předmětů. V posledních letech se soustředil na mikroekonomická zkoumání a udržitelný rozvoj území. V roce 1986 získal titul kandidáta věd a v roce 2016 obhájil habilitační práci z oboru Management a ekonomika ve stavebnictví. Od roku 1994 až do současnosti působí na stavební fakultě ČVUT v Praze.

S

Přínos pro společnost

Turbína může vyrábět elektřinu na vodních tocích s malým spádem a průtokem vody, nebo také z velmi malého (nízkého) přílivu a odlivu moře. Na takových místech nemohou současné vodní turbíny pracovat s dostatečnou ekonomickou efektivností. Největším přínosem vynálezu Sedláčka je tedy využití těchto ladem ležících zdrojů, vodních toků, které podle odborníků představují asi polovinu veškeré vodní energie na Zemi. Zařízení je zároveň vhodné pro osady a vzdálené lokality,

kde nelze zajistit dodávky elektrické energie. Turbína může také poskytovat pohon pro čerpadla místních zavlažovacích systémů, přičemž v případě potřeby mohou být obě funkce, pohon generátoru a čerpadla, snadno technicky propojeny. Turbína tedy může výrazně zlepšit životy lidí, jejichž domovy nelze z technických nebo ekonomických důvodů připojit k rozvodné elektrické síti. Stejně tak může turbína přispět k vyšší produkci potravin zavlažováním.

Laboratoř s turbínou pro výšku spadu jeden metr; Foto Archiv Miroslava Sedláčka

Ocenění

První místo v soutěži o nejúspornější technologii a prestižní cena NEGAWATT na Mezinárodní konferenci v Praze 2002. Zlatý výrobek v oboru energetika na Veletrhu Elektrotechnika 2003 Ostrava. První místo v soutěži O cenu inovace 2006. Třetí místo na 6. Mezinárodní výstavě vynálezů v roce 2008 v čínském Suzhou. Bronzová a zlatá medaile z mezinárodního veletrhu IENA v roce 2008 a 2010 v Norimberku. Zlatá medaile Světového úřadu duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě za patentové řešení turbíny a další zlaté medaile z INVENTO Prague 2013 a z mezinárodní výstavy vynálezů IWIS 2014 ve Varšavě. Ve stejném roce ocenění Ekologický Oskar, E.ON Energy Globe Award a bronzová medaile z mezinárodní výstavy KINSHAN v čínském Jiangsu. V roce 2016 byla turbína nominovaná Evropským patentovým úřadem mezi tři nejlepší vynálezy v Evropě v kategorii výzkum.

Zajímavost

Nápad na turbínu bez lopatek využívající vírové struktury dostal Miroslav Sedláček během procházky po břehu řeky. Na vodní hladině pozoroval víry a všiml si, že listí stromů spadlé do víru se někdy otáčí kolem své osy opačně, než kam směřuje rotace celého víru.

Aplikace slouží k procházení interaktivní výstavy.