JOSEF RESSEL

Lodní šroub

Josef Ressel; NTM

Josef Ressel (1793–1857) pocházel z česko-německé rodiny z malého
městečka ve východních Čechách. Absolvoval gymnázium,
dělostřeleckou školu v Českých Budějovicích, v letech 1812-1814 navštěvoval přednášky na vídeňské univerzitě a c. k. lesnickou akademii ve Vídni-Mariabrunnu. Poté nastoupil jako lesník v Kraňsku (Slovinsko), kde pak starostí o lesy v okolí Terstu, Lublaně, ale i později v Istrii a na ostrově Krku (Chorvatsko) a dalších místech strávil zbytek svého života.

Resslerův nákres a popis lodního šroubu a jeho mosazný model
Mosazný model lodního šroubu; NTM

První funkční
lodní šroub

Resslerův nákres lodního šroubu; NTM

Jelikož jeho práce jej vedla zcela jiným směrem, věnoval se svému koníčku vynalézání výhradně ve volném čase. Některé prameny uvádějí, že Ressel uvažoval o využití Archimédova šroubu k pohonu lodí již za svých studií na vídeňské univerzitě. K potvrzení však chybí jakékoli důkazy. Prokazatelným faktem je, že svůj lodní šroub si nechal patentovat koncem roku 1826.

Nový vynález, který rotačním pohybem vytváří sílu k pohybu lodí, se mezi majiteli kolesových parníků nesetkal s pochopením a jediné použití v praxi skončilo fiaskem, avšak nikoli díky lodnímu šroubu, ale poruše parního stroje. Jeho rozšíření se tak za svého života Ressler nedočkal a navíc se vedly spory, kdo byl vlastně jeho vynálezcem. Nakonec mu bylo prvenství potvrzeno.

Model Resslovy parolodi „Civetta“, na které byl v roce 1829 k pohonu poprvé použit lodní šroub vynalezený Resslerem; NTM

Resslerův nákres lodního šroubu; NTM

R

 

 

 

To že Ressel byl skutečně všestranným a vzdělaným člověkem dokládá i řada nepatentovaných vynálezů jako např. návrh mechanizmu divadelního jeviště, způsob získávání kuchyňské soli odpařováním, různé typy jed- noúčelových parních strojů, přenosný optický polní tele- graf pro armádu, chemický prostředek k dlouhodobému konzervování dřeva pro stavbu lodí, kapalinový kompas ad.
Resslův nákres a popis lodi; NTM

Ressel byl skutečně všestranným vynálezcem, neboť paleta nepatentovaných vynálezů byla bohatá. Byl autorem návrhu mechanizmu divadelního jeviště, způsobu získávání kuchyňské soli odpařováním, nové konstrukce pluhu, různých typů jednoúčelových parních strojů, přenosného optického polního armádního telegrafu, ochranného prostředku k dlouhodobému konzervování dřeva pro stavbu lodí, kapalinového kompasu, pneumatické potrubní pošty nebo přenosného mandlu na prádlo a dalších.

 

Aplikace slouží k procházení interaktivní výstavy.