BOHDAN POMAHAČ

Bohdan Pomahač (*1971) vytvořil a vedl lékařský tým, který provedl v roce 2011 jako první v USA úplnou transplantaci obličeje. Od té doby již jeho tým udělal sedm transplantací obličeje (nejvíce na světě) a tři oboustranné transplantace rukou.

Bohdan Pomahač; Foto Archiv Bohdana Pomahače

Popis
nejvýznamnějšího
počinu

Transplantace obličeje je komplikovaná chirurgická operace, při které se nahrazují chybějící obličejové tkáně (kosti, svaly, cévy, nervy) jako celek přenosem z dárce na příjemce. Operaci předchází mnoho detailních vyšetření, aby byl výběr dárce co nejvhodnější. Začátek operace probíhá ve dvou týmech. Jeden tým cestuje na místo, kde je dárce a pracuje na odnětí tkání, druhý tým simultánně připravuje již na sále pacienta, kterému bude obličej transplantován.

Je to vše souboj s časem, jelikož je nutné se dostat do čtyřhodinového časového prostoru, během kterého musí být tkáň znovu prokrvena. Velikost jednotlivých odňatých částí musí být velice dobře proměřena a naplánována, aby byla zajištěna co nejlepší funkce všech přenesených tkání.

Životopis

Dr. Bohdan Pomahač, M. D. se po absolvování lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1996 věnoval dvouleté výzkumné činnosti v laboratoři pro genový transfer v Brigham and Womens Hospital v Bostonu. Poté jej přijali na residenturu všeobecné chirurgie, po níž pokračoval v postgraduálním vzdělávání v integrovaném Harvard Plastic Surgery Program. V roce 2004 získal místo jako plastický chirurg v Brigham and Womens Hospital. Od roku 2009 do roku 2017 zastával pozici ředitele popáleninového centra v této nemocnici. Od roku 2009 je ředitelem Plastic Surgery Transplantation a vedoucím výzkumného týmu, který se soustředí na minimalizaci užívání imunosupresiv a podílí se na vývoji postupů prodlužujících životnost transplantovaných tkání.

První pacient Jim Maki před operací; Foto archiv B. P.
První pacient Jim Maki před operaci; Foto Archiv Bohdana Pomahače
První pacient Jim Maki a Bohdan Pomahač; Foto Archiv Bohdana Pomahače

 

Přínos pro společnost

Důležité je, že pacienti můžou dýchat nosem, hýbat rty, artikulovat nebo jíst a taky být schopni vyjádřit emoce. A vypadat jako člověk, to je také významná funkce obličeje. Do současné doby pomohl získat novou tvář už několika lidem po těžkých úrazech obličeje.

Jeho odborný zájem se soustředí hlavně na rekonstrukce obličeje, kosmetickou chirurgii, popáleninové rekonstrukce a mikrochirurgii. Bohdan Pomahač je průkopník v oblasti transplantace obličeje a vaskularizované kompozitní alotransplantace.

Jim Maki se pár měsíců po operaci oženil; Foto archiv B. P.
Jim Maki se pár měsíců po operaci oženil; Foto Archiv Bohdana Pomahače

Ocenění

V roce 2015 získal cenu prezidenta České republiky Za zásluhy o stát v oblasti vědy. V roce 2017 byl jmenován Professor of Surgery, Harvard Medical School a Robert and Stephen R. Weiner Distinguished Chair in Surgery.

Doktor Pomahač, vpravo, se svým týmem na tiskové konferenci informuje o první transplantací obličeje; Foto Archiv Bohdana Pomahače

 

Zajímavost

„Jeden z pacientů se mě devět dní po transplantaci obličeje zeptal, kde je v Bostonu dobrá japonská restaurace, protože chtěl vzít svou přítelkyni na večeři. Po dlouhé době si připadal, že vypadá normálněy” řekl český plastický chirurg Bohdan Pomahač.

P

Aplikace slouží k procházení interaktivní výstavy.