Josef Sousedík

Josef Sousedík (1894–1944) patřil k významným osobnostem české elektrotechniky. Byl majitelem více než 50 patentů z oblasti elektrotechniky a strojírenství, některé z nich byly patenty světovými. Hlavní oblastí jeho vynálezecké činnosti byly elektrické stroje a přístroje, elektrická trakce a pohony a automatická regulace. První patent na elektromobil z roku 1927 byl patentován ve 23 zemích světa. Jeho elektrotechnická továrna sestrojila pro podnik Tatra Kopřivnice mnoho komponent motorového vozu řady M 290.0, tzv. „Slovenské strely“. Sousedíkovou prací byl elektromechanický přenos výkonu ze spalovacích motorů na hnací soukolí vozu. „Slovenská strela“ vyjela poprvé v roce 1936 na trati mezi Prahou, Brnem a Bratislavou. Jednalo se o motorový vůz, který patřil ve své době k nejrychlejším vlakům na světě a dosahoval rychlosti až 140 km/hod.

Josef Sousedík; NTM

S

český Edison
a (polo)zapomenutý
vynálezce

Sousedíkova elektrotechnická továrna ve Vsetíně-Trávníkách v roce 1930; NTM

SLOVENSKÁ
STRELA

Motorový vůz M 290.0 Slovenská strela; Technické muzeum Tatra

"Slovenská střela" motorový vůz, hrubá stavba; Technické muzeum Tatra

Nedílnou součástí Sousedíkovy osobnosti byla láska k vlasti. Během podnikání dostal několik výhodných nabídek na přenesení výroby do zahraničí, které odmítl. Byl aktivní v politickém a společenském životě, za 2. světové války se významně zapojil do protinacistického odboje, zemřel během výslechu v roce 1944. Komunistický režim Sousedíkův odkaz ignoroval, dokonce jeho rodina musela čelit mnoha perzekucím. V roce 1989 byl Josef Sousedík rehabilitován.

Josef Sousedík; NTM

V roce 1920 si Josef Sousedík otevřel vlastní dílnu na výrobu elektromotorů a dalších strojů podle vlastních patentů, která se postupně rozrostla na prosperující a moderní podnik – roku 1926 tak vznikl podnik s názvem Josef Sousedík, Elektrotechnická továrna, Vsetín. V době největšího rozmachu v ní pracovalo více než 350 pracovníků. Vyráběly se v ní moderní elektromotory, na které měla patenty v několika desítkách zemí po celém světě. V době hospodářské krize byl podnik převeden do koncernu Ringhoffer-Tatra a Sousedík v něm pracoval jako ředitel až do roku 1939, kdy mu byl vstup do podniku zakázán nacisty. I poté s podnikem spolupracoval, v roce 1942 si ve svém domě zřídil soukromou vývojovou laboratoř, kde pracoval až do své smrti. Sousedík některé své vynálezy ve válečných letech skrýval, aby se nedostaly do služeb nacistických okupantů, další patenty zamýšlel podat až po válce. Obdržel mnoho patentů a patentových přihlášek, mimo jiné na letadlo s kolmým startem, elektrické kormidlo pro motorové lodě, pohony kolejových a silničních vozidel.

Josef Sousedík u motorového vozu „Slovenská strela“; NTM a Motorový vůz Slovenská strela, interiér; Technické muzeum Tatra

 

 

Aplikace slouží k procházení interaktivní výstavy.