Ladislav Říha

Ladislav Říha (*1956) je chemik a vedoucí skupiny zabývající se vývojem plastických trhavin známých pod názvem Semtex. Po studiu na střední chemické škole začal v roce 1984 pracovat ve firmě Explosia, později natoupil do podnikového Výzkumného ústavu průmyslové technologie.

Ladislav Říha; Explosia a.s.

Desintegrátor je stroj, díky kterému je zneškodňování bomb jednodušší a bezpečnější.

Otvor v zavazadle po zásahu desintegrátoru; Explosia a.s.

DESINTEGRÁTOR

Desintegrátor stačí umístit nedaleko od podezřelého zavazadla; Explosia a.s.

Ladislav Říha vyvinul zařízení nazvané desintegrátor, které dokáže zneškodnit podezřelé zavazadlo na dálku a bez přímého kontaktu pyrotechnika. Desintegrátor umí v několika milisekundách prorazit ocelový obal silný až čtyři milimetry a zlikvidovat rozbušku. Díky tomu nedojde k explozi nálože uvnitř zavazadla.

Inspirací pro vývoj desintegrátoru se stal výrobek jedné zahraniční společnosti, který ale pracuje na trochu jiném principu. Navíc jeho příprava na zásah je vždy zdlouhavá a vyžaduje značnou praktickou zkušenost s instalací. Obsluha desintegrátoru je naopak velmi jednoduchá.

Silnější verze desintegrátoru obsahuje 50 gramů Semtexu; Explosia a.s.

Ř

Desintegrátor obsahuje několik gramů trhaviny a větší množství prášku z těžkého materiálu. Po výbuchu nálože vznikne velmi rychlý mrak těžkých částeček, který prorazí povrch zavazadla. Mrak letí takovou rychlostí, že zlikviduje roznětku v kufru nebo v bedně dříve, než uvnitř stačí vybuchnout nastražená nálož. A i kdyby rozbuška spustila, stane se tak už mimo samotnou nálož a zavazadlo je mrakem těžkých částeček pouze rozmetáno. Výbuch z desintegrátoru směřuje vždy na jednu stranu a po 150 centimetrech už ztrácí energii, je tedy tak slabý, že v této vzdálenosti už nemůže způsobit žádnou škodu.

Desintegrátor se vyrábí ve dvou různě silných variantách. Slabší obsahuje 13 gramů Semtexu a ze vzdálenosti 10 až 80 centimetrů udělá v obalu zavazadla pouze otvor, kterým si pak lze prohlédnout obsah uvnitř. Silnější varianta s 50 gramy Semtexu je schopná prorazit ocelový plát silný až čtyři milimetry.

Bez problémů otevře například plechový sud, nebo dřevěnou bednu a poté tyto předměty bezpečně rozptýlí po nejbližším okolí. Z krabice nebo sudu neodletují žádné střepiny, takže by se podezřelé předměty daly zneškodnit přímo na místě nálezu například v letištní či nádražní hale nebo mezi obytnými domy.

Aplikace slouží k procházení interaktivní výstavy.