Jaroslav Heyrovský

Jaroslav Heyrovský (1890–1967) byl profesorem fyzikální chemie na Karlově Univerzitě v Praze. V roce 1922 uveřejnil práci o elektrolýze se rtuťovou kapkovou elektrodou a v roce 1925 s japonským spolupracovníkem Masuzo Shikatou sestrojili přístroj k záznamu závislosti stejnosměrného proudu na napětí s touto elektrodou, který nazvali polarograf. V roce 1959 byl Jaroslav Heyrovský vyznamenán Nobelovou cenou „za objev a vývoj polarografické metody“.

Jaroslav Heyrovský; NTM

Polarografie

Polarografie je analytická metoda, která umožňuje současně kvalitativní i kvantitativní stanovení látek v roztoku. Polarograf je přístroj pro elektrochemickou analýzu, při které se určuje přítomnost a koncentrace redukovatelných nebo oxidovatelných neznámých látek. Základem metody je měření závislosti elektrického proudu na napětí na dvojici elektrod,  které jsou ponořené do roztoku, v němž probíhá elektrolýza. Na výsledné polarizační křivce se objevují tzv. vlny. Výška vln je  mírou koncentrace látek rozpuštěných v roztoku a jejich poloha udává druh těchto látek.

Originální polarograf prof. Jaroslava Heyrovského, který navrhl ve spolupráci se svým japonským žákem M. Shikatou v roce 1924. Jde o jeden z pěti přístrojů, které vyrobili v dílně Fyzikálního ústavu mechanikové Metoděj Ineman a František Peták. Tyto přístroje byly jediné existující polarografy do r. 1929, kdy vyšel z dílny V. a J. Nejedlých první model polarografu na elektrický pohon; NTM

Nobelovu cenu za objev a vývoj polarografické metody.

Zlatá Nobelova medaile, udělená Jaroslavu Heyrovskému v roce 1959. Líc medaile představuje portrét Alfreda Nobela. Na rubu je postava ženy, podobná bohyni Isis, vystupující z oblaků a držící roh hojnosti v pravé ruce. Génius vědy nadzvedává svou rukou závoj z její tváře; Akademie věd (MÚA)

Švédský král Gustav Adolf VI. předává 10. prosince 1959 ve Stockholmu J. Heyrovskému Nobelovu cenu za objev a vývoj polarografické metody.
Švédský král Gustav Adolf VI. předává 10. prosince 1959 ve Stockholmu J. Heyrovskému Nobelovu cenu za objev a vývoj polarografické metody; Akademie věd (MÚA)
Diplom laureáta Nobelovy ceny
Diplom laureáta Nobelovy ceny; Akademie věd (MÚA)
Telegram ze Stockholmu s oznámením o udělení Nobelovy ceny.
Telegram ze Stockholmu s oznámením o udělení Nobelovy ceny; Akademie věd (MÚA)
Jaroslav Heyrovský provádí výkop při fotbalovém zápase mezi Ústavem fyzikální chemie a Spektroskopickým ústavem UK, 1936; NTM
Jaroslav Heyrovský provádí výkop při fotbalovém zápase mezi Ústavem fyzikální chemie a Spektroskopickým ústavem UK, 1936; NTM
H
Jaroslav Heyrovský (třetí zleva) – fotbalové družstvo kluků na pražské Letné, 1903; NTM
Jaroslav Heyrovský (třetí zleva) na vojně, K. u. K. Reserve-Spital, Tábor, 1915
Jaroslav Heyrovský (třetí zleva) na vojně, K. u. K. Reserve-Spital, Tábor, 1915; NTM

Aplikace slouží k procházení interaktivní výstavy.