GoodPRO FR4 FireBull

Ochranný oděv pro hasiče

Ochranný oblek pro hasiče nepřetržitě sleduje bezpečnost prostředí, ve kterém se hasič pohybuje; Vochoc

GoodPRO FR4 FireBull v provedení smart je certifikovaný třívrstvý zásahový ochranný oděv pro hasiče určený především pro likvidaci interiérových požárů i v těch nejnáročnějších podmínkách z hlediska teplotních poměrů, zplodin hoření a orientace v prostoru. Je vybaven sofistikovaným elektronickým systémem smart – čidly, senzory, aktivním osvětlením, alarmem a řídící jednotkou – SCU. Systém nepřetržitě monitoruje a vyhodnocuje bezpečnost prostředí, ve kterém hasič zasahuje – vnější i vnitřní teplotu, vnější i vnitřní vlhkost, toxické a výbušné plyny, ale i pozici jeho těla, fyziologické funkce a polohu hasiče na mapě.

Hasič s chytrou rukavicí, která určuje teplotu vzdálených předmětů; Holík International

Při dosažení nastavených nebezpečných nebo kritických hodnot spustí systém smart alarm a varuje hasiče i velitele zásahu. Hasič je upozorněn akustickým i světelným alarmem, veliteli zásahu se zobrazí žlutý, respektive červený signál včetně konkrétních detekovaných hodnot na velitelském řídicím tabletu – CCU. Velitel zásahu navíc na tabletu vidí pozici těla hasiče (stojí, leží, běží, visí, padá), jeho fyziologické funkce – srdeční tep (pokud je hasič vybaven HR pásem s Bluetooth) a především i jeho geografickou polohu na mapě v exteriéru i interiéru (pokud je hasič vybaven obuví Holík SensPro s akcelerometrem, gyroskopem a magnetometrem). Může ho prostřednictvím radiostanice dle potřeby efektivně navigovat nebo ho tak v případě nehody rychle vyhledat. Hasič pro zvýšení své viditelnosti využívá aktivní osvětlení centrálního reflexního pruhu, jenž je osazen 12 LED diodami, které svítí dle nastavení ve 4 různých režimech.

V automatickém stavu (díky světelným čidlům) reaguje aktivní osvětlení samo na světelné poměry v okolí hasiče. Zásahový oděv vybavený technologií smart může být doplněn zásahovou rukavicí Holík SensPro. Tato rukavice je osazena 2 teplotními čidly, která měří teplotu na povrchu rukavice i teplotu vzdálených předmětů. Hasič vidí naměřené hodnoty prostřednictvím semaforové metody pomocí LED diododového bargrafu přímo na rukavici, veliteli zásahu se pak na řídicím tabletu CCU zobrazují přesné hodnoty. GoodPRO zásahový oděv vybavený touto pokročilou technologií smart jednoznačně posouvá ochranu a bezpečnost hasiče na novou, velmi vysokou úroveň a veliteli zásahu poskytuje on-line množství klíčových informací, které zase umožňují efektivnější a bezpečnější řízení zásahu.

Všechna naměřená a zjištěná data mohou být také on-line předávána na vyšší stupeň operativního velení a navíc se dají stáhnout pro pozdější analýzu nebo vyhodnocení zásahu, výcviku, případně i nehody. Veškeré výrobcem nastavené limity pro nebezpečné a kritické alarmové stavy lze operativně upravit a přenastavit podle individuálních potřeb uživatele. Smart bezpečnostní elektronický systém je možné implementovat i do jiného třívrstvého zásahového oděvu značky GoodPRO z hlediska designu, střihu i materiálového složení podle přání uživatele.

Aplikace slouží k procházení interaktivní výstavy.